Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Tôi thấy bảng giá có nhiều loại chi phí khác nhau, tại sao lại như vậy?

Tôi thấy bảng giá có nhiều loại chi phí khác nhau, tại sao lại như vậy?

18-03-2019 | 17:17:45

Bạn cần hiểu rõ các khoản phí sau đây:

1. Gói dịch vụ

Hiện chúng tôi có 3 gói dịch vụ: Cơ bản, Tiêu chuẩn, Cao cấp. Bạn chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và cần thanh toán phí dịch vụ cho thời gian sử dụng. Phí dịch vụ có thể được hiểu là phí bản quyền sử dụng phần mềm Eraweb, là cơ sở để chúng tôi đảm bảo trang web của bạn hoạt động ổn định.

2. Phí thiết kế giao diện

Nếu bạn cài đặt trang web với một giao diện mẫu và tự chỉnh sửa giao diện theo những tài liệu mà chúng tôi cung cấp. Khi đó, bạn không cần phải thanh toán phí thiết kế giao diện.

Nếu bạn cần đội ngũ hỗ trợ Eraweb thiết kế giúp bạn một giao diện mới hoàn toàn hoặc chỉnh sửa giao diện mẫu, chúng tôi sẽ tính phí và đề xuất cho bạn. Phí thiết kế giao diện được tính theo số lượng trang cần phải thiết kế và mức độ phức tạp của mỗi trang. Ví dụ:

Trang web giới thiệu cơ bản sẽ gồm có 7 trang:

 1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Danh sách bài đăng
 4. Chi tiết bài đăng
 5. Liên hệ
 6. Chính sách
 7. Page404

Trang web bán hàng sẽ gồm có 12 trang:

 1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Danh sách bài đăng
 4. Chi tiết bài đăng
 5. Danh sách sản phẩm
 6. Chi tiết sản phẩm
 7. Tìm kiếm
 8. Hồ sơ
 9. Liên hệ
 10. Chính sách
 11. Trợ giúp
 12. Page404

3. Phí hỗ trợ

Nếu bạn có khả năng tự làm mọi thứ, hãy chọn gói Tự hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn cần sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân sự khắp nơi của chúng tôi, bạn có thể mua gói hỗ trợ phù hợp. Bạn vui lòng tham khảo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

4. Các khoản phí phát sinh

Bạn vui lòng xem thêm tại Có chi phí phát sinh nào trong quá trình sử dụng dịch vụ của Eraweb không?