Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Tôi lỡ chọn giao diện mẫu chưa phù hợp, tôi có thể đổi giao diện được không?

Tôi lỡ chọn giao diện mẫu chưa phù hợp, tôi có thể đổi giao diện được không?

18-03-2019 | 17:15:53

Bạn không thể thay đổi giao diện mẫu sau khi đã khởi tạo website. Tuy nhiên, bạn có thể tạo mới một website khác với giao diện mẫu mà bạn mong muốn, hoặc là bạn vào New Visual để tự điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.