Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Tôi có phải thanh toán ngay không?

Tôi có phải thanh toán ngay không?

18-03-2019 | 17:17:10

Bạn được quyền sử dụng nền tảng của chúng tôi miễn phí trong vòng 7 ngày với tất cả mọi gói dịch vụ. Sau 7 ngày, sẽ có thông báo thanh toán từ đội ngũ chăm sóc khách hàng và thông báo tự động qua email. Bạn có quyền thanh toán hoặc không để tiếp tục hoặc ngưng sử dụng dịch vụ.