Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Tôi có được quyền đổi sang tên miền chính thức của tôi hay không?

Tôi có được quyền đổi sang tên miền chính thức của tôi hay không?

18-03-2019 | 17:14:44

Bạn hoàn toàn có quyền đổi tên miền phụ sang tên miền chính thức của bạn bất cứ lúc nào. Việc chuyển đổi này được thực hiện một cách tự động và nhanh chóng. Bạn có thể xem hướng dẫn trong trang Hỏi đáp cộng đồng của chúng tôi.