Eraweb tích hợp cổng thanh toán Payoo - Thùng rác OTTO
Thùng rác OTTO
Eraweb tích hợp cổng thanh toán Payoo

Eraweb tích hợp cổng thanh toán Payoo

06-11-2018 | 23:33:27

Ngày 11-11-2018, Eraweb sẽ chính thức tích hợp cổng thanh toán Payoo. Người dùng có thể thanh toán tất cả dịch vụ của Eraweb bằng rất nhiều cách thức mà ví điện tử này cung cấp.