Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Tại sao tôi phải sử dụng tên miền phụ của Eraweb?

Tại sao tôi phải sử dụng tên miền phụ của Eraweb?

18-03-2019 | 17:13:36

Khi tạo mới một website, mặc định website của bạn được cài đặt trên tên miền phụ của Eraweb, điều này nhằm tạo thuận tiện cho việc sử dụng trong lúc bạn chưa mua tên miền hoặc bạn chưa trỏ tên miền đến máy chủ của Eraweb. Thêm nữa, việc sử dụng một website chưa hoàn chỉnh với tên miền chính thức vô tình có thể khiến các bộ máy tìm kiếm như Google lập chỉ mục ảnh hưởng không tốt đến việc SEO trang web sau này.