Hỗ trợ qua Messenger
Eraweb | Tự tạo website thông minh

HOTLINE

0969 92 10 69

Đáng tin cậy. Nhanh và tốt hơn

April 5, 2017

Dữ liệu luôn được mã hoá và bảo mật

Các dữ liệu quan trọng như mật khẩu, thông tin khách hàng, truyền nhận dữ liệu giữa server-client và ngược lại, các dữ liệu liên quan đến tài chính đều được mã hoá bằng nhiều phương pháp khác nhau như MD5, DES, AES,... thậm chí các phương pháp mã hoá được lồng vào nhau để đảm bảo dữ liệu luôn bảo mật.

Không ai có quyền truy cập mà không được phép

Dữ liệu của khách hàng trên hệ thống của Eraweb được lưu trữ riêng biệt và duy nhất. Do đó sẽ không bao giờ có trường hợp khách hàng A sẽ thấy hoặc sử dụng được dữ liệu của khách hàng B.

Thậm chí ngay cả chúng tôi cũng không được phép truy cập vào cơ sở dữ liệu của khách hàng. Trừ khi được sự cho phép của khách hàng thông qua cơ chế cấp "Access Token", hay còn gọi là cấp quyền truy cập tạm thời.

Bằng việc cấp "Access Token", đội ngũ Eraweb có thể đăng nhập vào trong hệ thống của bạn để hỗ trợ, nhưng đó là lần duy nhất. Nếu muốn đăng nhập vào lại, chúng tôi sẽ phải cần bạn cấp quyền truy cập lần nữa.

Trải nghiệm tốt hơn

Tích hợp sẵn nhiều công cụ tốt

  • Khuyến mãi giảm giá theo giờ, tạo mã coupon

  • CRM

  • Phần mềm bán hàng tại cửa hàng (POS)

  • Email Marketing Automation

  • Quản lý kho

  • Quản lý đơn hàng

  • Quản lý người dùng và phân quyền quản trị

  • Tải dữ liệu nhanh chóng bằng Excel.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?

Website mà các bạn đang truy cập www.eraweb.co cũng được xây dựng bởi công nghệ Eraweb. Bạn hoàn toàn có thể làm được một trang tuyệt vời như thế này.