Hỗ trợ qua Messenger
Chính sách và quy định chung - Eraweb | Tự tạo website thông minh

HOTLINE

0969 92 10 69

Chính sách và quy định chung

January 24, 2018

Quy định chung:

Trong quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:
Website TMĐT Eraweb.co là trang web www.Eraweb.co trực thuộc Công ty TNHH ERABIT. Đây là webstie TMĐT, nơi các tổ chức, cá nhân có thể đăng kí tài khoản và tạo website kinh doanh riêng cho mình.

Thành viên: Thành viên trên Website TMĐT bao gồm:

 • Là tổ chức/ cá nhân đăng ký tài khoản trên website: www.Eraweb.co và sử dụng các dịch vụ.
 • Người cung cấp dịch vụ hỗ trợ, hướng dẫn các khách hàng đăng kí tài khoản, sử dụng dịch vụ (đến từ công ty Erabit).

Điều kiện giao dịch:

 • Chủ thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại Eraweb.co có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Nếu là cá nhân, thành viên phải đủ 18 tuổi và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ để chúng tôi kích hoạt tài khoản. Nếu là doanh nghiệp, thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp cùng người đại diện pháp luật và thông tin cá nhân của người đại diện để chúng tôi kích hoạt tài khoản và liên hệ trong trường hợp cần thiết.

 • Thành viên cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân, bao gồm cả mật khẩu mà bạn thiết lập để tránh mất mát thông tin cá nhân.

 • Thành viên không được đăng tải, lưu trữ các nội dung đang tranh chấp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các nội dung trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục, các nội dung lạm dụng, đe dọa, bêu xấu, khiêu dâm, các nội dung gây mất đoàn kết và mang tính kích động. Bạn cũng không được sử dụng dịch vụ của Eraweb.co cho mục đích trái pháp luật được quy định bởi luật pháp nước sở tại.

 • Trong trường hợp chúng tôi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi có quyền khóa hoặc xóa hoàn toàn dữ liệu của thành viên và thành viên chịu toàn bộ trách nhiệm về những dữ liệu mà bạn đưa lên.

 • Tất cả người dùng truy cập vào Eraweb.co không được sao chép hay sử dụng bản điều khoản sử dụng này vào bất kỳ mục đích gì mà không có được sự cho phép của Eraweb.co bằng email hoặc văn bản. Nếu bạn buộc phải sao chép, vui lòng gửi email nêu rõ lý do đến địa chỉ: support@Eraweb.co

Nghĩa vụ của Eraweb.co

 • Eraweb.co chịu trách nhiệm xây dựng sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: thiết kế website, phần mềm quản lí bán hàng, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website TMĐT Eraweb.co trong điều kiện và phạm vi cho phép. Website TMĐT Eraweb.co sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các khách hàng sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT Eraweb.co.

 • Website TMĐT Eraweb.co chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website TMĐT Eraweb.co.

 • Website TMĐT Eraweb.co sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website TMĐT Eraweb.co ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Website TMĐT Eraweb.co.

 • Website TMĐT Eraweb.co sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website TMĐT Eraweb.co và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website TMĐT Eraweb.co không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Nghĩa vụ của Thành viên

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT Eraweb.co về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website TMĐT Eraweb.co là chính xác.

 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của mình và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác.

 • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website TMĐT Eraweb.co vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website TMĐT Eraweb.co phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website TMĐT Eraweb.co cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website TMĐT Eraweb.co trong Quy định này.

 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website TMĐT Eraweb.co dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website TMĐT Eraweb.co.