Hỗ trợ qua Messenger
Chính sách hoàn trả - Eraweb | Tự tạo website thông minh

HOTLINE

0969 92 10 69

Chính sách hoàn trả

January 23, 2018

Khách hàng có quyền yêu cầu Eraweb hủy tài khoản và hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thanh toán trong các trường hợp sau:

  • Eraweb không đáp ứng đúng và đủ các chức năng đã cam kết trong gói cước mà Khách hàng đăng ký sử dụng.
  • Dịch vụ hỗ trợ của Eraweb không làm quý khách hài lòng

Khoản phí được hoàn lại là số tiền mà Quý Khách Hàng đã thanh toán sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, khuyến mãi, tặng phẩm (nếu có) mà Eraweb đã chi trả trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Sau thời gian 30 (ba mươi) ngày, Eraweb không hoàn lại phí dịch vụ.

Chính sách trả thưởng

Trong một số trường hợp, Eraweb chi trả tiền thưởng, thu nhập hoặc hoa hồng cho Quý Khách hàng, số tiền này sẽ đi vào quỹ của khách hàng tại Eraweb. Số tiền này chỉ sử dụng cho các dịch vụ tại Eraweb và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.