Hỗ trợ qua Messenger
Chính sách giải quyết khiếu nại, tranh chấp - Eraweb | Tự tạo website thông minh

HOTLINE

0969 92 10 69

Chính sách giải quyết khiếu nại, tranh chấp

January 23, 2018

Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh giữa Eraweb và khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày của thông báo về khiếu nại, tranh chấp được một bên gửi tới bên kia thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam

Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan đến những dịch vụ của Eraweb đã được quy định trong hợp đồng với khách hàng, Eraweb khuyến khích Bên khiếu nại, tranh chấp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gửi thông báo khiếu nại, tranh chấp

Quý Khách Hàng gửi email với nội dung khiếu nại, tranh chấp cụ thể đến hộp thư điện tử: support@erabit.co.

Bước 2: Tiếp nhận

Eraweb sẽ kiểm tra thông tin khiếu nại, tranh chấp của Khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, tranh chấp mà Eraweb sẽ ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối.

Bước 3: Xử lý khiếu nại, tranh chấp

Trong trường hợp khiếu nại, tranh chấp được tiếp nhận, Eraweb sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp đó trong vòng 48 giờ kể từ lúc tiếp nhận.

Bước 4: Thông báo và hoàn tất giải quyết khiếu nại, tranh chấp

  • Eraweb gửi email thông báo nội dung giải quyết khiếu nại, tranh chấp đến email gửi thông báo khiếu nại, tranh chấp ban đầu. Trong vòng 48 giờ kể từ lúc thông báo hoàn thành giải quyết khiếu nại, tranh chấp được gửi đi, nếu Bên gửi khiếu nại, tranh chấp không có ý kiến phản hồi thì mặc nhiên đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Eraweb.
  • Eraweb xác nhận và tiến hành đóng khiếu nại, tranh chấp.

Trường hợp việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp không đạt được kết quả như các bên mong muốn, một trong các bên có quyền chuyển vụ việc tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.