Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
New Visual là gì?

New Visual là gì?

18-03-2019 | 17:09:26

New Visual là công nghệ thiết kế website mới nhất của Eraweb. Thế mạnh của New Visual là sự trực quan, bạn có thể tự do sáng tạo và chỉnh sửa giao diện của mình chỉ bằng thao tác kéo-thả, không cần phải có kiến thức lập trình, thậm chí cũng không cần phải tuân theo một khuôn mẫu và nguyên tắc nào cả. Để dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng New Visual giống như phần mềm Illustrator hoặc Photoshop, tuy nhiên không để thiết kế, chỉnh sửa ảnh mà là thiết kế và chỉnh sửa website.