Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Nếu số tiền trong hóa đơn không đúng, tôi phải làm thế nào?

Nếu số tiền trong hóa đơn không đúng, tôi phải làm thế nào?

28-03-2019 | 23:24:19

Bạn sẽ nhận được hóa đơn yêu cầu thanh toán ngay sau khi khởi tạo dịch vụ. Nếu số tiền trong hóa đơn không đúng, bạn có quyền từ chối thanh toán và liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ Eraweb để tạo lại hóa đơn mới với gói dịch vụ và số tiền phù hợp.

Liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ Eraweb.