Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Làm thế nào để thanh toán phí dịch vụ?

Làm thế nào để thanh toán phí dịch vụ?

18-03-2019 | 17:20:28

Phí dịch vụ được thanh toán trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ. Tùy vào gói dịch vụ và thời hạn sử dụng, chúng tôi tính giá và gửi cho bạn một biên lai yêu cầu thanh toán qua địa chỉ email bạn dùng để đăng ký tài khoản.

Bạn cần thanh toán phí dịch vụ trong vòng 7 ngày kể từ ngày tạo trang web. Nếu chậm thanh toán, trang web sẽ tự động đóng lại.

Thanh toán phí dịch vụ, vui lòng xem tại Hướng dẫn thanh toán dịch vụ.