Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Làm thế nào để dùng thử?

Làm thế nào để dùng thử?

18-03-2019 | 17:11:14

Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí rất dễ dàng thông qua 3 bước sau:

1. Đăng ký một tài khoản tại https://eraweb.co/builder/signup, sau đó đăng nhập tại https://eraweb.co/builder/login

2. Chọn gói dịch vụ: Bạn chọn tên miền, gói dịch vụ và gói hỗ trợ phù hợp với nhu cầu.

3. Chọn giao diện.

Nhấp một ngụm cà phê, website của bạn sẽ được khởi tạo thành công.

Để quản trị, bạn truy cập vào https://dashboard.eraweb.co để đăng nội dung.

Để chỉnh sửa giao diện, bạn truy cập vào https://dashboard.eraweb.co/visual. Bạn lưu ý phải đăng nhập vào Dashboard trước.