Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Hướng dẫn thanh toán dịch vụ

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ

17-07-2018 | 11:24:36

Khách hàng có thể dễ dàng thanh toán cho dịch vụ của Eraweb thông qua các hình thức sau:

1. Tiền mặt

2. Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Eraweb

CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ VĂN

NGÂN HÀNG Á CHÂU - CN LẠC LONG QUÂN - SỐ TÀI KHOẢN: 91182068


CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ VĂN

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CN THỦ ĐỨC - SỐ TÀI KHOẢN: 19026017316011


CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ VĂN

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN SÀI GÒN - SỐ TÀI KHOẢN: 0331000404616

3. Payoo

Xem Hướng dẫn thanh toán qua Payoo

Mọi thắc mắc về việc thanh toán, Khách hàng có thể gửi email về địa chỉ billing@eraweb.co

Eraweb xin cám ơn sự tin tưởng của Khách hàng!