Hợp tác - Thùng rác OTTO
Thùng rác OTTO
Trao cơ hội - Nhận thành công
Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng phục vụ các doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam và Đông Nam Á.
CƠ HỘI HỢP TÁC
Nhà phát triển giao diện
Bạn là Freelancer? Bạn muốn hợp tác với chúng tôi để phát triển giao diện trên nền tảng Eraweb. Bạn được chúng tôi huấn luyện về kiến thức, tư duy thiết kế, tư duy sáng tạo để xây dựng các giao diện mẫu độc đáo cho khách hàng.
Bạn sẽ nhận mức hoa hồng cực hấp dẫn và lâu dài cho các giao diện bán được.
Đại lý cấp cao địa phương
Đảm nhiệm việc tuyển dụng và phát triển thị trường độc quyền tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đại lý cấp cao được huấn luyện kỹ năng - chuyên môn, chia sẻ công cụ quản lý, mô hình kinh doanh để thành công.
Cung cấp dịch vụ liên quan
Chúng tôi luôn mong muốn hợp tác với cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ như: Thanh toán, vận chuyển, sản xuất nội dung số, quảng cáo, truyền thông, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, pháp lý,... và các dịch vụ hữu ích liên quan khác.

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC

    HỌ TÊN
    DI ĐỘNG
    EMAIL
    LĨNH VỰC HỢP TÁC