Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp

Thiết kế website tuyển dụng chuyên nghiệp

Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng từ lúc ứng viên nộp hồ sơ cho đến lúc onboard.

Hãy bắt đầu số hóa hoạt động tuyển dụng ngay hôm nay

Lọc hồ sơ ứng viên theo nhiều tiêu chí, kỹ năng / kinh nghiệm ứng viên
Lọc hồ sơ ứng viên theo nhiều tiêu chí, kỹ năng / kinh nghiệm ứng viên


Lưu trữ, phân loại, theo dõi lịch sử ứng viên
Lưu trữ, phân loại, theo dõi lịch sử ứng viên


Ứng viên ứng tuyển sẽ nộp CV trực tiếp ngay trên website => Tiết kiệm chi phí cho các dịch vụ tuyển dụng

Ứng viên ứng tuyển sẽ nộp CV trực tiếp ngay trên website => Tiết kiệm chi phí cho các dịch vụ tuyển dụng


Theo dõi quy trình tuyển dụng => Cập nhật ngay nhận xét về ứng viên qua các vòng phỏng vấn

Theo dõi quy trình tuyển dụng => Cập nhật ngay nhận xét về ứng viên qua các vòng phỏng vấn


Gửi email phỏng vấn tự động

Gửi email phỏng vấn tự động


Hãy bắt đầu số hóa hoạt động tuyển dụng ngay hôm nay

 • Lọc hồ sơ ứng viên theo nhiều tiêu chí, kỹ năng / kinh nghiệm ứng viên
 • Lưu trữ, phân loại, theo dõi lịch sử ứng viên
 • Ứng viên ứng tuyển sẽ nộp CV trực tiếp ngay trên website => Tiết kiệm chi phí cho các dịch vụ tuyển dụng
 • Theo dõi quy trình tuyển dụng => cập nhật ngay nhận xét về ứng viên qua các vòng phỏng vấn
 • Gửi email phỏng vấn tự động


Dành cho người tìm việc
Dành cho người tìm việc
 • Dễ dàng tìm được công việc phù hợp với hàng ngàn tin tuyển dụng được sắp xếp theo khu vực, mức lương mong muốn, kinh nghiệm... 
 • Đăng tải và gửi CV nhanh chóng trong một click chuột.
 • Theo dõi được tình trạng hồ sơ thông qua email xác nhận từ hệ thống. 

Dành cho nhà tuyển dụng
Dành cho nhà tuyển dụng

 • Tạo tin tuyển dụng dễ dàng với đầy đủ các thông tin: giới thiệu doanh nghiệp, mô tả công việc, yêu cầu, quyền lợi...
 • Không giới hạn số lượng tin tuyển dụng, đăng tải hàng loạt nhanh chóng.
 • Ghi chú thông tin của ứng viên trên hệ thống, theo dõi kết quả các vòng phỏng vấn
 • Quản trị hồ sơ ứng viên chuyên nghiệp

Tìm hồ sơ
Tìm hồ sơ
 • Lọc theo ngành nghề
 • Lọc theo  mức lương
 • Lọc theo kinh nghiệm
 • Lọc theo địa điểm
Tin tức

Tin tức

Cập nhật những thông tin mới nhất về xu hướng ngành nghề, công việc hot, kĩ năng quan trọng dành cho ứng viên, chia sẻ của nhà tuyển dụng...

Tính bảo mật

Tính bảo mật

Bảo mật thông tin của doanh nghiệp và ứng viên bằng hệ thống có nhiều lớp bảo mật và dữ liệu được mã hóa hoàn toàn trên nền tảng điện toán đám mây Google Cloud.