Hỗ trợ qua Messenger
Eraweb | Tự tạo website thông minh

HOTLINE

0969 92 10 69

Dịch vụ SEO

July 25, 2017
Độ dài của từ khoá cần SEO 3 từ 4 từ 5 từ trên 5 từ

SỐ LƯỢNG KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỪ KHÓA TRÊN GOOGLE.COM
ít hơn 1.000.000

Độ khó của từ khoá
trên thang điểm 100
nhỏ hơn
30
nhỏ hơn
30
nhỏ hơn
30
nhỏ hơn
30
Kết quả trong 4 tháng đầu TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10
Kết quả trong 2 tháng tiếp theo TOP 7 TOP 7 TOP 7 TOP 7

Chi phí hàng tháng

3.000.000 ₫

2.400.000 ₫

2.000.000 ₫

1.500.000 ₫

SỐ LƯỢNG KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỪ KHÓA TRÊN GOOGLE.COM
nhiều hơn 1.000.000

Độ khó của từ khoá
trên thang điểm 100
nhỏ hơn
30
nhỏ hơn
30
nhỏ hơn
30
nhỏ hơn
30
Kết quả trong 4 tháng đầu TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10
Kết quả trong 2 tháng tiếp theo TOP 7 TOP 7 TOP 7 TOP 7

Chi phí hàng tháng

3.800.000 ₫

3.000.000 ₫

2.600.000 ₫

2.000.000 ₫

Hợp đồng tối thiểu  3 tháng  6 tháng  6 tháng  6 tháng 
Chi phí duy trì vị trí thứ hạng 10% 10% 10% 10%