Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Chính sách hoàn trả

Chính sách hoàn trả

17-07-2018 | 09:35:33

Bạn có quyền hủy gói trả tiền của mình và nhận lại đầy đủ số tiền đã thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán bất cứ lúc nào mà không cần phải nêu lý do.

Quá 7 ngày kể từ ngày thanh toán, nếu bạn cảm thấy mình xứng đáng được hoàn tiền, hãy gửi mail đến refund@eraweb.co để nêu rõ lý do và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn trong 7 ngày làm việc.

Khoản tiền được hoàn lại có thể là tất cả số tiền bạn đã thanh toán hoặc một phần tiền sau khi trừ đi các khoản chiết khấu, hoa hồng, khuyến mãi, tặng phẩm và các khoản phí phát sinh khác, nếu có, mà Eraweb đã phải chi trả trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán, Eraweb không giải quyết yêu cầu hoàn tiền.