Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

17-07-2018 | 11:35:42
Đối với thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng, bao gồm những thông tin có thể sử dụng để liên lạc như điện thoại, email, địa chỉ thư tín; hoặc nhận dạng con người như họ tên, giới tính, ngày sinh, số chứng minh thư,… hoặc những thông tin liên quan đến tài chính như số tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng,…

Khi bạn là khách hàng của Eraweb, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp các thông tin trên với mục đích liên hệ; quản lý tài khoản, xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện chất lượng dịch vụ; nghiên cứu phát triển sản phẩm; gửi các nội dung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ nếu bạn không có dấu hiệu từ chối, do đó nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi thì bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Bạn có quyền xem lại hoặc sửa đổi thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép bằng cách chỉnh sửa trong phần quản trị của hệ thống. Bạn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân, bao gồm cả mật khẩu mà bạn thiết lập để tránh mất mát thông tin cá nhân.

Chúng tôi mặc nhiên không tiết lộ những thông tin cá nhân này cho bên thứ ba, ngoại trừ đó là yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bắt buộc chúng tôi phải cung cấp hoặc là để cải thiện chất lượng dịch vụ mà chúng tôi phải chia sẻ toàn bộ hoặc một phần dữ liệu cho đối tác.

Đối với thông tin khách hàng trên website của bạn

Chúng tôi cam kết dữ liệu của bạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba và bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu của bạn và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nó.

Trong một số trường hợp, chúng tôi khai thác dữ liệu khách hàng của bạn để nghiên cứu, phân tích hành vi sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ mà không cần phải thông báo với bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không liên lạc trực tiếp với khách hàng của bạn, cũng sẽ không sử dụng với mục đích không lành mạnh.

Về sự cố bảo mật

Chúng tôi khẳng định và bạn cũng chấp nhận rằng không có một giải pháp truyền thông tin hoặc lưu trữ dữ liệu qua / trên internet an toàn 100%. Chúng tôi luôn nỗ lực để hạn chế các lỗ hổng bảo mật, cũng như sự phá hoại từ phía bên ngoài thông qua việc mã hóa dữ liệu điện tử của bạn và một số nghiệp vụ bảo mật khác. Vì vậy, bạn đồng ý miễn trách nhiệm bảo mật của chúng tôi trong một số ít / hiếm trường hợp tại một thời điểm, dữ liệu của bạn bị thất thoát ngoài tầm kiểm soát.

Về thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào mà không nhất thiết phải thông báo với bạn về sự thay đổi đó. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ thông báo qua các phương tiện liên lạc hiện hữu hoặc thông báo trên hệ thống quản trị mà bạn đang sử dụng.

Được cập nhật lần cuối vào 12:00 ngày 17-07-2018.