Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Chi phí mua thêm dung lượng là gì?

Chi phí mua thêm dung lượng là gì?

18-03-2019 | 17:18:47

Trong quá trình hoạt động, dữ liệu của bạn ngày càng tăng. Bạn có thể sẽ cần nhiều dung lượng hơn để lưu trữ tất cả dữ liệu trên website của mình, bao gồm: dữ liệu người dùng, hình ảnh, video, tập tin,... Chúng tôi miễn phí một dung lượng nhất định được quy định cụ thể trong gói dịch vụ mà bạn chọn, nhưng trong trường hợp bạn cần thêm dung lượng thì cần thanh toán hàng tháng để duy trì nó.

Dung lượng mua thêm tối thiểu là 1 GB (Gigabyte) với giá được quy định cụ thể tại Bảng giá.