Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Chi phí băng thông là gì?

Chi phí băng thông là gì?

18-03-2019 | 17:19:59

Băng thông là lượng dữ liệu được trao đổi, bao gồm tải lên và tải xuống (upload và download) giữa người dùng và máy chủ. Có nghĩa, nếu website của bạn càng có nhiều lượt truy cập, thì băng thông của bạn càng cao. Chúng tôi miễn phí một lượng băng thông nhất định được quy định cụ thể trong gói dịch vụ mà bạn chọn.

Vượt quá băng thông miễn phí, bạn sẽ được tính phí theo biểu phí quy định tại Bảng giá.

Xem thêm: Có chi phí phát sinh nào trong quá trình sử dụng dịch vụ của Eraweb không?