Tôi nên làm gì để bảo mật tài khoản của mình? - Eraweb®: Tạo website và landing page chuyên nghiệp
Eraweb®: Tạo website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Tôi nên làm gì để bảo mật tài khoản của mình?

Tôi nên làm gì để bảo mật tài khoản của mình?

28-03-2019 | 23:28:13

Sau đây là một số việc bạn có thể làm để giữ bảo mật cho tài khoản của mình:

1. Bảo vệ mật khẩu

  • Không bao giờ lưu mật khẩu của bạn tại bất cứ nơi nào khác trực tuyến và không bao giờ chia sẻ mật khẩu với người khác.
  • Mật khẩu của bạn phải khó đoán, do đó không đưa vào tên hay những từ thường gặp.
  • Tạo một mật khẩu mạnh bằng cách thêm các ký tự đặc biệt, chữ viết hoa, số và độ dài từ 8 ký tự trở lên.