Eraweb®: Nền tảng #1 để thiết kế website và landing page chuyên nghiệp
Trả lời cho câu hỏi:
Ra mắt công cụ biên tập bài viết mới

Ra mắt công cụ biên tập bài viết mới

22-08-2019 | 13:04:07

Từ ngày 22/08/2019, Eraweb ra mắt công cụ biên tập mới, hỗ trợ tối đa cho những người làm công tác biên tập nội dung, tăng năng suất và hiệu quả lên 200%. Công cụ này cũng được đánh giá là nhẹ hơn, giúp cải thiện tốc độ tải trang.

Quick Tools sẽ được hiện ra để bạn nhấn vào lựa chọn.

 class=

hoặc bạn có thể dùng các tổ hợp phím tắt như Ctrl + B (bôi đậm), Ctrl + I (nghiêng), Ctrl + U (gạch chân),...

Để thêm ảnh/video, bạn nhấn phím Enter để tạo 1 dòng trống, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu +.

 class=