Bảng giá - Eraweb®: Tạo website và landing page chuyên nghiệp
Eraweb®: Tạo website và landing page chuyên nghiệp
Bảng giá
Giá minh bạch. Không có chi phí ẩn
Gói dịch vụ
Chọn gói phù hợp giúp tiết kiệm chi phí và kinh doanh hiệu quả hơn.
139.000 ₫
419.000 ₫
69.000 ₫
Cơ bản
Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một trang giới thiệu doanh nghiệp cao cấp.
99.000 ₫
/THÁNG
Tiêu chuẩn
Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một trang thương mại điện tử tiêu chuẩn.
miễn phí
MỘT NĂM
Cao cấp
Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một trang thương mại điện tử cao cấp.
299.000 ₫
/THÁNG
20.000 ₫
/GB/THÁNG
Mua thêm dung lượng
Dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu
Sử dụng công nghệ điện toán đám mây của Google. Đảm bảo kết nối luôn ổn định.
10.000 ₫
/GB PHÁT SINH/THÁNG
Phí băng thông phát sinh

- Băng thông hàng tháng được cập nhật theo thời gian thực.
- Hóa đơn được lập vào ngày cuối cùng mỗi tháng.
- Giảm giá nếu lưu lượng băng thông cao.