Bảng giá - Eraweb®: Tạo website và landing page miễn phí
Eraweb®: Tạo website và landing page miễn phí

Giá minh bạch. Không có chi phí ẩn.

Chi trả phí theo mức độ sử dụng.

Gói dịch vụ

Chọn gói phù hợp giúp tiết kiệm chi phí và kinh doanh hiệu quả hơn.
Cơ bản
Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một trang giới thiệu doanh nghiệp cao cấp.
99.000 ₫
mỗi tháng.

Giá gốc: 139.000 ₫
Tiêu chuẩn
Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một trang thương mại điện tử tiêu chuẩn.
miễn phí
cho năm đầu tiên.

Giá gốc:  69.000 ₫

Lorem ipsum dolor sit amet

* Không yêu cầu phương thức thanh toán.

Lorem ipsum dolor sit amet

* Không yêu cầu phương thức thanh toán.
Cao cấp
Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một trang thương mại điện tử cao cấp.
299.000 ₫
mỗi tháng.

Giá gốc: 419.000 ₫

Lorem ipsum dolor sit amet

* Không yêu cầu phương thức thanh toán.
20.000 ₫
mỗi GB mỗi tháng
Bạn cần thêm dung lượng
ổ đĩa?
Dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu
Sử dụng công nghệ đám mây của Google.
9.900 ₫
mỗi GB phát sinh
PHÍ BĂNG THÔNG MỖI THÁNG
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ratione, eveniet, sequi saepe accusantium eaque illum incidunt et repudiandae esse pariatur possimus enim unde quisquam quae voluptatibus commodi sunt earum neque!
Băng thông
Băng thông sử dụng hàng tháng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.
Hóa đơn được lập vào ngày cuối mỗi tháng.
Giảm giá cho những trang có lưu lượng băng thông cao.