Hỗ trợ qua Messenger
Bảng Giá - Eraweb | Tự tạo website thông minh

HOTLINE

0969 92 10 69
Cơ bản
1.990.000 ₫/năm
MẶC ĐỊNH
Chuẩn SEO
Giao diện hiện đại
Responsive
Dung lượng: 200MB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền riêng

Có thể đổi bất cứ lúc nào và miễn phí

TÙY CHỈNH GIAO DIỆN
Số lượng Layout: Không giới hạn

Tìm hiểu thêm Layout là gì?

Số lượng Addons: Có giới hạn

Tìm hiểu thêm

Chỉnh sửa bố cục chỉ bằng thao tác kéo thả linh hoạt

Có thể tạo nhiều bố cục khác nhau cho từng nhóm sản phẩm khác nhau

QUẢN LÝ SẢN PHẨM
SL sản phẩm: Không giới hạn
SL nhóm sản phẩm: Không giới hạn
Hiển thị sản phẩm cùng danh mục
Hiển thị sản phẩm liên quan

Theo nhiều tiêu chí linh hoạt: cùng tag, cùng ngày, cùng tác giả,...

Sản phẩm đa thuộc tính thông minh
Đăng sản phẩm nhanh

Đăng nhiều sản phẩm cùng lúc bằng Excel

Đánh giá, bình luận cho mỗi sản phẩm
BÁN HÀNG ONLINE & BÁN TẠI CỬA HÀNG
Xử lý đơn hàng theo quy trình chuẩn
Quản lý đơn hàng thông minh

Có thể lọc theo thời gian, tình trạng đơn hàng

Phần mềm quản lý bán hàng POS

Tạo đơn hàng bằng tay, hữu ích khi khách đặt hàng tại cửa hàng, qua điện thoại hoặc facebook

In hoá đơn bán lẻ

Có thể in khổ giấy 80mm và A5

MARKETING
Tạo chương trình khuyến mãi giảm giá

Được tuỳ chỉnh thời gian, sản phẩm

Tạo mã Coupon

Mã khuyến mãi có thể sử dụng 1 lần hoặc nhiều lần

Tạo Popup

Popup có thể chứa bài viết, hình ảnh hoặc biểu mẫu đăng ký

Tạo khuyến mãi cho các nhóm Khách hàng
Tạo voucher điện tử eVoucher
CRM
Quản lý thông tin khách hàng

Với 35 trường thông tin

Phân nhóm khách hàng
Ghi lại lịch sử mua hàng
Ghi nhận đánh giá, bình luận về sản phẩm
Phân tích hành vi truy cập của khách hàng
Chính sách riêng cho từng nhóm khách hàng

Hữu ích cho chương trình khách hàng thân thiết

QUẢN LÝ KHO
Số lượng Kho: 0

Chỉ có 1 kho trung tâm

Quản lý hàng hoá nhập kho
Tuỳ chỉnh đơn vị tính của hàng hoá
Kiểm soát hàng tồn kho
BÁO CÁO
Doanh thu theo thời gian

Có thể lọc theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, tỉnh-thành, hình thức thanh toán để phân tích và tối đa hoá doanh thu.

TOP10 sản phẩm có doanh thu cao nhất và thấp nhất
Lãi gộp và lợi nhuận theo thời gian
PHÂN QUYỀN QUẢN TRỊ
Số lượng User: Không giới hạn
Phân quyền user theo cấu trúc thông minh

Được tuỳ chỉnh được quyền hạn mỗi cấp, đảm bảo an toàn cho dữ liệu

TIỆN ÍCH
Livechat

Được lập trình riêng tích hợp với CRM. Không cần sử dụng bên-thứ-3

Bộ sưu tập hình ảnh
Đa ngôn ngữ

Không giới hạn số ngôn ngữ

Được cập nhật mới: Có giới hạn

Tất cả đều miễn phí!

Khởi sự
3.490.000 ₫/năm
MẶC ĐỊNH
Chuẩn SEO
Giao diện hiện đại
Responsive
Dung lượng: 200MB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền riêng

Có thể đổi bất cứ lúc nào và miễn phí

TUỲ CHỈNH GIAO DIỆN
Số lượng Layout: Không giới hạn

Tìm hiểu thêm Layout là gì?

Số lượng Addons: Có giới hạn

Tìm hiểu thêm

Phát triển
4.990.000 ₫/năm
MẶC ĐỊNH
Chuẩn SEO
Giao diện hiện đại
Responsive
Dung lượng: 500MB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền riêng

Có thể đổi bất cứ lúc nào và miễn phí

TUỲ CHỈNH GIAO DIỆN
Số lượng Layout: Không giới hạn

Tìm hiểu thêm Layout là gì?

Số lượng Addons: Có giới hạn

Tìm hiểu thêm Addon là gì?

Chỉnh sửa bố cục chỉ bằng thao tác kéo thả linh hoạt

Có thể tạo nhiều bố cục khác nhau cho từng nhóm sản phẩm khác nhau

QUẢN LÝ SẢN PHẨM
SL sản phẩm: Không giới hạn
SL nhóm sản phẩm: Không giới hạn
Hiển thị sản phẩm cùng danh mục
Hiển thị sản phẩm liên quan

Theo nhiều tiêu chí linh hoạt: cùng tag, cùng ngày, cùng tác giả,...

Sản phẩm đa thuộc tính thông minh
Đăng sản phẩm nhanh

Đăng nhiều sản phẩm cùng lúc bằng Excel

Đánh giá, bình luận cho mỗi sản phẩm
BÁN HÀNG ONLINE & BÁN TẠI CỬA HÀNG
Xử lý đơn hàng theo quy trình chuẩn
Quản lý đơn hàng thông minh

Có thể lọc theo thời gian, tình trạng đơn hàng

Phần mềm quản lý bán hàng POS

Tạo đơn hàng bằng tay, hữu ích khi khách đặt hàng tại cửa hàng, qua điện thoại hoặc facebook

In hoá đơn bán lẻ

Có thể in khổ giấy 80mm và A5

MARKETING
Tạo chương trình khuyến mãi giảm giá

Được tuỳ chỉnh thời gian, sản phẩm

Tạo mã Coupon

Mã khuyến mãi có thể sử dụng 1 lần hoặc nhiều lần

Tạo Popup

Popup có thể chứa bài viết, hình ảnh hoặc biểu mẫu đăng ký

Tạo khuyến mãi cho các nhóm Khách hàng
Tạo voucher điện tử eVoucher
CRM
Quản lý thông tin khách hàng

Với 35 trường thông tin

Phân nhóm khách hàng
Ghi lại lịch sử mua hàng
Ghi nhận đánh giá, bình luận về sản phẩm
Phân tích hành vi truy cập của khách hàng
Chính sách riêng cho từng nhóm khách hàng

Hữu ích cho chương trình khách hàng thân thiết

QUẢN LÝ KHO
Số lượng Kho: 1

Chỉ có 1 kho trung tâm

Quản lý hàng hoá nhập kho
Tuỳ chỉnh đơn vị tính của hàng hoá
Kiểm soát hàng tồn kho
BÁO CÁO
Doanh thu theo thời gian

Có thể lọc theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, tỉnh-thành, hình thức thanh toán để phân tích và tối đa hoá doanh thu.

TOP10 sản phẩm có doanh thu cao nhất và thấp nhất
Lãi gộp và lợi nhuận theo thời gian
PHÂN QUYỀN QUẢN TRỊ
Số lượng User: 3
Phân quyền user theo cấu trúc thông minh

Được tuỳ chỉnh được quyền hạn mỗi cấp, đảm bảo an toàn cho dữ liệu

TIỆN ÍCH
Livechat

Được lập trình riêng tích hợp với CRM. Không cần sử dụng bên-thứ-3

Bộ sưu tập hình ảnh
Đa ngôn ngữ

Không giới hạn số ngôn ngữ

Được cập nhật mới: Có giới hạn

Tất cả đều miễn phí!

Tăng tốc
9.990.000 ₫/năm
MẶC ĐỊNH
Chuẩn SEO
Giao diện hiện đại
Responsive
Dung lượng: 1GB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tên miền riêng

Có thể đổi bất cứ lúc nào và miễn phí

TUỲ CHỈNH GIAO DIỆN
Số lượng Layout: Không giới hạn

Tìm hiểu thêm Layout là gì?

Số lượng Addons: Không giới hạn

Tìm hiểu thêm Addon là gì?

Chỉnh sửa bố cục chỉ bằng thao tác kéo thả linh hoạt

Có thể tạo nhiều bố cục khác nhau cho từng nhóm sản phẩm khác nhau

QUẢN LÝ SẢN PHẨM
SL sản phẩm: Không giới hạn
SL nhóm sản phẩm: Không giới hạn
Hiển thị sản phẩm cùng danh mục
Hiển thị sản phẩm liên quan

Theo nhiều tiêu chí linh hoạt: cùng tag, cùng ngày, cùng tác giả,...

Sản phẩm đa thuộc tính thông minh
Đăng sản phẩm nhanh

Đăng nhiều sản phẩm cùng lúc bằng Excel

Đánh giá, bình luận cho mỗi sản phẩm
BÁN HÀNG ONLINE & BÁN TẠI CỬA HÀNG
Xử lý đơn hàng theo quy trình chuẩn
Quản lý đơn hàng thông minh

Có thể lọc theo thời gian, tình trạng đơn hàng

Phần mềm quản lý bán hàng POS

Tạo đơn hàng bằng tay, hữu ích khi khách đặt hàng tại cửa hàng, qua điện thoại hoặc facebook

In hoá đơn bán lẻ

Có thể in khổ giấy 80mm và A5

MARKETING
Tạo chương trình khuyến mãi giảm giá

Được tuỳ chỉnh thời gian, sản phẩm

Tạo mã Coupon

Mã khuyến mãi có thể sử dụng 1 lần hoặc nhiều lần

Tạo Popup

Popup có thể chứa bài viết, hình ảnh hoặc biểu mẫu đăng ký

Tạo khuyến mãi cho các nhóm Khách hàng
Tạo voucher điện tử eVoucher
CRM
Quản lý thông tin khách hàng

Với 35 trường thông tin

Phân nhóm khách hàng
Ghi lại lịch sử mua hàng
Ghi nhận đánh giá, bình luận về sản phẩm
Phân tích hành vi truy cập của khách hàng
Chính sách riêng cho từng nhóm khách hàng

Hữu ích cho chương trình khách hàng thân thiết

QUẢN LÝ KHO
Số lượng Kho: Không giới hạn

Hữu ích cho kinh doanh theo chuỗi

Quản lý hàng hoá nhập kho
Tuỳ chỉnh đơn vị tính của hàng hoá
Kiểm soát hàng tồn kho
BÁO CÁO
Doanh thu theo thời gian

Có thể lọc theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, tỉnh-thành, hình thức thanh toán để phân tích và tối đa hoá doanh thu.

TOP10 sản phẩm có doanh thu cao nhất và thấp nhất
Lãi gộp và lợi nhuận theo thời gian
PHÂN QUYỀN QUẢN TRỊ
Số lượng User: Không giới hạn
Phân quyền user theo cấu trúc thông minh

Được tuỳ chỉnh được quyền hạn mỗi cấp, đảm bảo an toàn cho dữ liệu

TIỆN ÍCH
Livechat

Được lập trình riêng tích hợp với CRM. Không cần sử dụng bên-thứ-3

Bộ sưu tập hình ảnh
Đa ngôn ngữ

Không giới hạn số ngôn ngữ

Được cập nhật mới: Không giới hạn

Tất cả đều miễn phí!

Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

Không có chi phí ẩn

Bạn không tốn chi phí nào khác để thanh toán với Eraweb, ngoài khoản phí khi bán hàng/dịch vụ hoặc yêu cầu thanh toán.